Emisyon nedir?

Emisyon kelime anlamı olarak çıkarmak, yaymak, tedavüle çıkarmak anlamında kullanılır. Emisyonun bizim için geçerli olan tanımı ise çıkarmak ve yaymaktır. Bir kaynaktan yayılan ve çevre için zararlı etkileri olan her türlü gaz, sıvı ve katı atık emisyon olarak adlandırılır.

– Emisyon Kaynağı Nedir?

Herhangi bir tesisten çevreye, doğaya emisyon yayan cihazlar, üretim prosesleri, bacalar vb şeylerdir.

– Emisyon Ölçümü Nedir?

·        
Tesislerin çevreye yaydıkları atık miktarlarının hesaplanarak ilgili yönetmelikler dahilinde incelenmesi işidir.

·        
Emisyon ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  yayınladığı yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilir. Bu ölçümlerin dışında ISO kapsamında ve periyodik kontrol birimlerinde firmaların kendi kullanımları için yapılır.

·        
Merkez Laboratuvarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği ölçümleri gerçekleştirir.
Kaynakların Belirlenmesi

– Emisyon Kaynakları Nasıl Belirlenir?

·        
Tesiste inceleme yapılmadan belirlenebilecek kaynaklar varsa önce bunlar belirlenmelidir. Bunun için firmanın daha önceden bu işlemleri yaptırıp yaptırmadığı öğrenilmelidir. Firma bu ölçümler daha öncede gerçekleştirdi ise daha önceki raporlardan emisyon kaynakları belirlenebilir. Firma yetkilisinin bu konuda yeterliliği var (çevre görevlisi vs) ise firma yetkilisinin beyanı da kaynakların belirlenmesinde yardımcı olabilir.

·        
Firmada emisyon raporu yok ise firma incelenmelidir. Firmada öncelikle varsa kullanılan kazanlar, brülörler ve fırınlar incelenmelidir. Yanma olan

·        
Firmanın üretiminde kullandığı ve malzeme işlemleri yapılan yerlerdeki bacalarda yanma olmasa dahi emisyon kaynaklarıdır. Bu tip bacalarda sadece toz ölçümleri gerçekleştirilir. Örnek olarak un fabrikalarında unun havalandırmasını sağlayan fanlarla birlikte çalışan bacalar birer emisyon kaynağıdır.

·        
Firmanın üretim işlemleri içerisinde boya, plastik işleme gibi prosesler bulunduran bacalarda ise VOC (Volatile Organic Compounds, Uçucu Organik Bileşikler) ölçümleri gerçekleştirilir.