Ölçüm Analiz Hizmetlerimiz
Çözüm ortaklarımız ile sağladığımız laboratuar hizmetlerimiz
Emisyon Ölçüm
Standart Yanma Gazı Ölçümleri
Nem, Hız, Sıcaklık Ölçümleri
İslilik Ölçümleri
Bacada Toz Ölçümleri
VOC (Uçucu Organik Buhar)
TOC (Toplam Organik Buhar) Ölçümleri
Pasif Örnekleme

Su – Atık Su Analizi
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalite Analizleri
Kaynak Suyu Analizleri
Proses Suyu Analizleri
Atık Su Analizleri
Arıtma Çamuru Analizi
Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Numune Alma ve Analizleri

Hava Kalitesi Ölçümleri
Havada Asılı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri
Çöken Toz Ölçümleri

Toprak Analizi
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamındaki Numune Alma Analizler

Atık Yağ Analizi
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Numune Alma ve Analiz

Tehlikeli ve Katı Atık Analizi
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A Kapsamında Numune Alma ve Analiz