CleancoCleanco

ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDENLERİ

Çevre Nedir?

Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Bir başka ifade ile çevre, bir organizmanın var olduğu ortam ya da şartlardır ve yeryüzünde ilk canlı ile birlikte var olmuştur. 
Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak “Çevreye Verilen Söz”  prensibiyle çevre bilincinin oluşması için çalışmalar yürütmekteyiz.
Yabataş Çevre Mühendisliği

Çevre Kirliliği Nedir?

Doğal yaşam alanlarının “insan eliyle” kirletilmesi, “çevre kirliliği” olarak tanımlanır. “İnsanların faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin bozulması” şeklinde de tanımlanabilir.  Zararlı etkinlikler sonucu ortaya çıkan atıklar, kirlilik, koku ve gürültü gibi faktörler, çevre kirliliğine örnek verilebilir. Canlıların yaşamlarını olumsuz etkileyen zararlı ve yabancı maddelerin doğaya bırakılması sonucu ortaya çıkan kirlilik çeşididir. Kimyasal madde atıkları, fosil yakıtları atıkları başta olmak üzere insanların faaliyetleri ve etkinlikleri sonucu havanın, suyun veya toprağın kirlenmesi; bunun sonucunda doğal dengede meydana gelen olumsuz değişiklikler genel olarak çevre kirliliğidir. Canlı yaşam alanlarının ekolojik dengesini bozan çevre kirliliğine sebep olan en önemli unsur, her türlü atıktır. Çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüm uygulamalarına ihtiyaç vardır. Tekrar kullanılabilecek her türlü çöpün veya atığın çeşitli işlemlerle tekrar ekonomiye kazandırılması işlemlerini içeren geri dönüşüm, atıklardan yeni bir ürün veya hammadde üretilmesi sürecidir. Çevre Kirliliğinin önlenmesi Yabataş Çevre Danışmanlık temel prensibidir.
Endüstriyel Atık Yönetim Planı Yabataş www.yabatas.com.tr

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artmasıyla doğal kaynakların hızla tükenmektedir. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri arasında; hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması bulunmaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması doğa katliamının karşısındadır. Yabataş İthalat Belgesi

Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan, geri dönüşüm alanları hazırlanmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri veya sanayi bölgeleri çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı önlemleri uygulanmalıdır. Çevre Kirliliği

İletişim alanında yaşanan gelişmeler elektromanyetik kirliliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alanda gelişen yeni teknolojinin takip edilmesi ile büyük miktarlarda cep telefonu atıkları oluşmaktadır. Atıkların geri dönüşüm amacıyla uygun toplanmaması çok büyük kirliliklere ve radyoaktiviteye neden olmaktadır. Çevre Danışmanlık Firması Ankara Yabataş

Elektrik ve elektronik endüstrisi dünyanın en büyük ve hızla büyüyen üretim sanayisi olup ve bu büyümenin sonucu olarak ve hızla eskime/demode olma nedeniyle eski/hurda elektronik cihazlar (elektronik atıklar) dünyada en ciddi katı artık problemini oluşturmaktadır. Bu atıklar büyük ev aletleri, (fırın, soğutucu, kurutucu ve klimalar) küçük ev aletleri (tost makinesi, elektrik süpürgeler, çırpıcı, doğrayıcı) bilgi ve iletişim teknolojisi (bilgisayarlar, yazıcılar, CD’ler, telefonlar, DVD’ler) elektrikli ve elektronik el aletleri ve tıbbi cihazlardan oluşmaktadır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması Elektrik ve Elektronik Ekipmanları Atıkları alan firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Emisyon nedir?

Sanayi ve endüstriyel kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çeşitli yönetmelikler yayınlamıştır bazıları şunlardır;

• Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği,

• Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği,

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

• Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Ambalaj ve Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Atık Pil ve Akümülatörün Kontrolü Yönetmeliği

• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

• Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği,

• Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği,

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği,

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

• Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

• Mera Yönetmeliği,

• Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

• Kıyı Kanunu Yönetmeliği..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak Çevre Mevzuatı kapsamındaki yönetmeliklerin uygulanması, Çevre Cezası ile karşılaşmamak, Çevre Kirliliğini oluşmaması için Çevre Danışmanlık hizmeti vermektedir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması sanayi kuruluşları, geri dönüşüm firmaları, ATY tesisleri, fabrikalar, methal hurda geri dönüşüm tesisleri, hurdacılar, atıksu arıtma tesisleri gibi EK-1 ve Ek-2 kapsamında faaliyet gösteren firmaların kuruluş aşamasından itibaren uygunluk yazısı alınması, GFB alınması, İzin lisans belgesi alınması, endüstriyel atık yönetim planı hazırlanması, atık yağ beyanı yapılması, iç tetkik raporunun hazırlanması süreçlerini takip etmektedir. Çevre mühendisliği

admin
Yabataş Çevre Danışmanlığı
 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort