CleancoCleanco

YEŞİL YILDIZ NEDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır. Yabataş Çevre Mühendisliği

Günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde yapılan sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve Türkiye’nin şartlarını değerlendirerek, 2008 yılında ‘Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’i düzenlemiş ve “Yeşil Yıldız” projesini hayata geçirmiştir. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak “Yeşil Yıldız Belgesi” konusunda turizm konaklama tesislerine hizmet vermekteyiz. Yabataş İthalat Belgesi

 ‘’Yeşil Yıldız’’ uygulaması, “Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini” amaçlamaktadır. Çevre kirliliği

Ayrıca ‘’Su tasarrufunu, enerji verimliliğinin arttırılmasını, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını, turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin genelini’’ içermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Yabataş Çevre Danışmanlık Firması referanslarıyla Yeşil Yıldız Belgesi alınmasında öncü Danışmanlık Firması olarak hizmet vermektedir. Çevre Danışmanlık Firması Ankara Yabataş

Yeşil Yıldız Puanlama Sistemi

Uygulamada yeşil yıldız sertifikası almak isteyen oteller tatil tesisi ve şehir tesisi olmak üzere ikiye ayrılmakta ve sınıfına göre alması gereken asgari puanlar belirlenmektedir. Yeşil yıldız nedir ?

Tesisler sınıflandırma formundaki 122 farklı konudan puan alabilmektedir. Bu 122 konunun 8 tanesi temel kriterdir ve tesisin değerlendirilmeye alınabilmesi için öncelikle turizm işletmesi belgeli konaklama tesisi olması ve temel kriterleri mutlaka yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Otellerde puanlama sistemi çerçevesinde Yeşil Yıldız Belgesi alınmasının her aşamasında Yabataş Çevre Danışmanlık bilgi ve deneyimi tercih sebebidir. İç tetkik

Tesisin değerlendirmeye alınması için yerine getirmesi gereken temel kriterler aşağıdaki gibidir;

a) İşletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.
b) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.
c) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele eğitim verilmesi.
d) Çevreye duyarlı atık su planının bulunması.
e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtların tutulması. 
f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri toplaması ve izlemesi.
g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin izlenmesi ve verilerin toplanması.
h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının izlenmesi ve verilerin toplanması.

Sınıflandırma formunun ana başlıkları ve bu başlık konularının puanları aşağıdaki gibidir. Geçici faaliyet belgesi

a) Genel Yönetim (13 konu üzerinden 72 Puan)
b) Eğitim (6 konu üzerinden 17 Puan)
c) Tesisin Yatak Odalarındaki Düzenlemeler (23 konu üzerinden 70 Puan)
d) Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme Ve Etkinlikler (6 konu üzerinden 27 Puan)
e) Ekolojik Mimari (8 konu üzerinden 42 Puan)
f) Enerji (22 konu üzerinden 178 Puan)
g) Su (16 konu üzerinden 57 Puan)
h) Deterjanlar, Dezenfektanlar Ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler (6 konu üzerinden 16 Puan)
i) Atıklar (12 konu üzerinden 53 Puan)
j) Diğer Hizmetler (10 konu üzerinden 51 puan)
Görüldüğü üzere enerji konusu toplamda 178 puanla başı çekmektedir. Sadece temel kriterler yerine getirildiğinde ise en az 44 puan alınmış olunacaktır.

Yeşil Yıldız Başvuru ve Değerlendirme Aşaması:

Yeşil yıldız sertifikası için başvuru yapılmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınmasını ve bu uzman önderliğinde çevre mühendisi, enerji yöneticisi, genel yönetim, teknik, finans, kat hizmetleri, mutfak ve çamaşırhaneden yetkililerin bulunduğu bir takım oluşturulmasını önermekteyiz. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak uzman kadrosuyla hizmetinizdeyiz.

 Başvuru yapılmadan önce tesisin mevcut durumu analiz edilmelidir. Bu kapsamda temel kriterleri yerine getirip getirmediği, mevcut durumda alacağı puan hesaplanmalı ve taban puana ulaşmak için yapılması gerekenler belirlenmelidir. Başvurudan önce taban puana ulaşmak ve hatta geçmek için yapılması gerekenler mutlaka uygulamaya konulmalıdır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak ücretsiz durum analizi yapmaktayız. Çevre eğitimi

Ardından başvuru dilekçesi ve temel kriterlerin yerine getirildiğini gösterir evraklar ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılır. Çevre ve şehircilik bakanlığı

Programa alınan tesislerde, 2 bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu birliğin 1 temsilcisinden oluşan Sınıflandırma Komisyonu sınıflandırma formunu uygular. Sınıflandırma formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, tesis için belirlenmiş asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir. Çevre cezaları

Yeşil Yıldız İle;

a)İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
b)İşgücünün optimal kullanımı sağlanır.
c)Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
d)Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.
e)Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
f)Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar.
g)Yatırımlar yapılmadan önce çevre duyarlı olarak planlama yapılır.
h)Pazarlama aşamasında avantaj sağlar.
i)Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.

admin
Yabataş Çevre Danışmanlığı
 

İletişim Formu


İletişim Bilgileri


1334. Cadde No : 8/6 Aşağı Öveçler Çankaya / Ankara

Tel  : 0312 440 30 73
Cep : 0532 224 00 50

Fax : 0312 440 30 83

belge@yabatas.com.tr

Kullanıcı Bilgilendirmesi


Bilgilendirme Metni İçin Tıklayınız

WhatsApp chat
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort