Sıfır Atık Projesi ve Bilinmesi Gerekenler

Sıfır Atık Nedir ? 

“Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılmasıyla israfın, atık oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile birlikte atık oluştuğu durumda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesidir. Dünyada ve ülkemizde nüfus artışının hız kazanması, sanayi ve ekonomideki gelişmeler sınırlı kaynakların etkin kullanımı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Atıkların doğru yönetilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım olmaksızın bertaraf edilmesi hem çevresel hem de enerji kayıpları anlamında büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı “Sıfır Atık” projesi gündeme getirilerek uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Yabataş Çevre Danışmanlık Firması olarak “Sıfır Atık” projesi uygulamaları konusunda firma ve kurumlara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yataş çevre danışmalık hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projenin uygulama alanları Kamu kurum/kuruluşları, alışveriş merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları, eğlenme-dinlenme tesisleri, büyük ölçekli işyerleri olarak belirlenmiştir.

Sıfır Atık Sistemi Nasıl Kurulur ? ,

Sıfır atık  projesini hayata geçirmek isteyen kurumlara sıfır atık projesi başvuru formu doldurma ve uygulama işlemlerinde Yabataş Çevre Danışmanlık  Firması olarak bilgi ve uygulama yardımı çevre danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İzlenmesi gereken aşamalar;

 1. Odak noktalarının belirlenmesi
 2. Mevcut durum tespiti
 3. Planlama
 4. İhtiyaçların belirlenmesi ve temin
 5. Eğitim ve Bilinçlendirme
 6. Uygulama
 7. Raporlama

1) Odak Noktalarının Belirlenmesi

Sıfır Atık Projesini hayata geçirecek kurum, öncelikle kurumdaki sistemin etkin bir biçimde yönetilebileceği sorumlularını belirler. Sıfır atık yönetimi sorumluları görev dağılımı yapılır. www.yabatas.com.tr

2) Mevcut Durum Tespiti 

Sorumlular belirlendikten sonra Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurabilmek için mevcut durum tespiti mutlaka yapılmalıdır. Mevcut durum belirlenirken, kurumda çalışan personel sayısı, atık yönetiminden sorumlu birim varlığı, kurumda oluşan atıkların miktarı, özellikleri, kaynağı, toplama ve biriktirme yöntemleri, atık geçici depolama alanları varlığı, atıkların verildiği bertaraf veya geri kazanım tesisi bilgileri ile birlikte bunlarla ilgili kayıtların tutulup tutulmadığı izlenmelidir. Yabataş Çevre Düzenlemesi

3) Planlama

Mevcut durum tespit edildikten sonra kurumda oluşan atıkların çeşitleri ve ne miktarda ve sıklıkta oluştuğu biliniyor olacak. Bu doğrultuda mevcut durum esas alınarak Sıfır Atık Yönetim Planı Formatı esas alınarak kuruma özgü planlama yapılmalıdır. Planlamada; toplama, taşıma, geçici depolama ve uygulamanın ne şekilde, ne zaman, nasıl, kimler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin talimat hazırlanır.

4) İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin

Sıfır Atık Projesi kapsamında planlama da tamamlandıktan sonra kurumdaki her birim dikkate alınarak ihtiyaçlar ve gereken ekipmanlar (kumbara, poşet, konteyner, eğitim materyalleri, takip çizelgeleri) belirlenir ve uygulamaya geçmeden önce temin edilmesi sağlanır. Biriktirme ekipmanlarının Sıfır Atık Renk Skalası’na uygun şekilde renklendirilmesi zorunludur. Yabataş Geri Dönüşüm

Sıfır Atık Renk Skalası

Sıfır Atık Projesi kapsamında kurumların biriktirme ekipmanlarında ve bilgilendirme afişlerinde atıklarının türlerine göre kullanabilecekleri renk skalası şu şekildedir:

 • Kâğıt-karton atıkları için mavi,
 • Plastik atıklar için sarı,
 • Cam atıklar için yeşil,
 • Metal atıklar için gri,
 • Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için siyah,
 • Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf,
 • Organik atıklar için kahverengi,
 • Ekmek artıkları için mor,
 • Yemek artıkları için beyaz renk
 • Tıbbi atıklar için, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında poşetlerde kırmızı, kova ve konteynerlerde turuncu rengin kullanılması zorunlu kılınmıştır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanlarının sağlaması önemlidir. Geçici Depolama Alanları’nda belirlenen teknik özellikler arasında en çok karşılaşılan sorulardan biri atık kodlarıdır. Atık kodlarının hangi atık türüne göre ne olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Çevre İzin Lisans Danışmanlık Hizmetleri

5) Eğitim ve Bilinçlendirme
 

Ekipmanların temini gerçekleştirildikten sonra uygulamaya geçmek için öncelikle hedef kitlenin konuya ilişkin eğitilmesi gerekmektedir. Kurumda belirlenecek hedef kitle, odak noktaları, bakım onarım sorumluları, geçici depolama alanı sorumluları, temizlik görevlileri ile birlikte tüm çalışanları kapsamalıdır. Yabataş Emisyon

6) Uygulama
 

Sıfır Atık Projesi için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da tamamlandıktan sonra uygulama aşamasına geçilebilir. Uygulama noktasında, biriktirme ekipmanlarının personelin rahatlıkla ulaşabileceği konumda olduğuna, bilgilendirme afişlerinin ekipmanların üstünde kolaylıkla görünebilecek şekilde konumlandırıldığına ve biriktirme ekipmanlarının renk skalasına uygun olup olmadığı konularına mutlaka dikkat edilmelidir. Tehlikeli atıklar için her noktaya biriktirme ekipmanı yerleştirilmesine gerek bulunmamakla birlikte tehlikeli atıklar diğer atıklarla karıştırılmadan şeffaf torba ile geçici depolama alanına taşınmalıdır. Çed Raporu Yabataş

Sebze, meyve atıkları, mutfak atıkları, çay posaları ve park ve bahçe atıkları, Bitkisel atık yağlar, Atık piller,  Atık elektrikli ve elektronik eşyalar,  Tehlikeli atıklar, Tıbbi atıklar, Atık floresanlar belirtilen şartlarda depolanmalıdır.

 
7) Raporlama
 

Sıfır Atık Projesini hayata geçiren kurumlar uygulama etkinliğini değerlendirmek adına belirledikleri zaman aralıklarında izleme ve değerlendirme yaparak uygulamada aksayan noktaları tespit ederek geliştirme adına çalışmalar yapmalıdır. Toplanan ve lisanslı tesislere sevkedilen atıkların beyanı, Online Çevre Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Çevre Hukuku Danışmanlığı