RAPORLAMA HİZMETLERİ

Yabataş Mühendislik Çevre Danışmanlık Firması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmeliklerle belirlenmiş Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamında İç Tetkik Raporu, Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atığı Yönetim Planı, Çevre Lisanları için Teknik Uygunluk Raporları, Çevresel Durum Analizi gibi raporları teknik personellerimiz tarafından eksiksiz olarak hazırlamakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden onaylatarak sizlere sunmaktadır.