Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık Hizmetleri

Çevre İzin ve Lisans Danışmanlık Hizmetleri

Çevre izni

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre lisansı

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; geri kazanım, işleme, ara depolama, arındırma, bertaraf lisans konularından en az birini içeren lisanstır.