Atık Yönetimi Danışmanlığı

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddeye atık denilmektedir.

Tesislerde üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu oluşan atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü Atık Yönetimi Kapsamında değerlendirilmektedir.

Atık Yönetimi Danışmanlığı Hizmeti kapsamında;

  • Yetkili / Sorumlu Belirlemektedir.
  • Tesislerde üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu oluşan atığın tanımlanması yapılmaktadır.
  • Atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanmaktadır.
  • Personel eğitimleri verilmektedir.
  • Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması aşamasında teknik destek verilmektedir
  • Atıkların Bertaraf / Geri Kazanıma Gönderilmesi sağlanmaktadır.
  • Envanter çalışması yapılmaktadır.